Bildet: I 2016 ble sentrumsdagen flyttet til Rådhusplassen, p.g.a. byggearbeid i semtrum. Dette var vellykket, og blir videreført.

Liv og røre

Lag og foreninger og bedrifter inviteres til å delta med stand og aktiviteter på sentrumsdagen 2018, som er lagt til Rådhusplassen lørdag 16. juni kl. 11.00-15.00.

Det er ingen avgift for å ha stand, men de som ønsker å delta, sørger selv for det de trenger av bord, skjøteledninger etc.

Det er strømuttak på stedet.

Påmelding innen 25. mai til komitéens leder Turid Willumstad, e-post turid.willumstad@sorfold.kommune.no . Hun kan også gi nærmere opplysninger i telefon 47 27 58 94.

Vi håper mange har anledning til å delta – og bidra til en dag med liv og røre, utstillinger, boder og aktivitet.

Hvis det blir regn, vil arrangementet bli flyttet innendørs, til Rådhussalen med kantine etc.

IL Siso på sentrumsdagen

Idrettslaget Siso gjorde en flott innsats under forrige sentrumsdag, her sammen med Turid Willumstad i gul vest, som også i år er primus motor for sentrumsdagen.