Rismålsvatnet, foto Arild Karlsen

Rismålsvatnet. Foto: Arild Karlsen.

Gapahuken skal plasseres utenfor dette bildet, til venstre.

Mange er glad i å gå tur

–   Etter at Kvarv skole ble nedlagt, er det lite organisert aktivitet i bygda. Vi ser imidlertid at folk i området er flinke til å bruke turstier og trimkasser.

Dette skrev ungdomslaget Vaaren i sin søknad til kommunen i fjor.

–  For å støtte opp om dette og stimulere til økt bruk av nærområdet, ønsker laget å sette opp en gapahuk ved Rismålsvatnet. Denne skal lages av byggesett levert av Siso Vekst, opplyste de i sin søknad.

Støtte på 25.000 kroner

Saken ble behandlet i plan- og ressursutvalget 30. juni i fjor, og ungdomslaget fikk 25.000 kroner, fordelt med 10.000 kroner fra Faulvatn friluftsfond og 15.000 kroner fra Kobbelv/Faulvatn fiskefond.

Det ble satt som vilkår at plassering av gapahuken ble avklart med rettighetshavere, og dette er ordnet.

Mye brukt utfartsområde

–  Rismålsvatnet ligger midt i et mye brukt utfartsområde både for folk fra Kvarv, resten av kommunen og mer langveisfarende. Området er viktig for friluftslivet sommer som vinter, skrev rådmannen blant annet i sitt saksframlegg.

–  En gapahuk ved vatnet vil bli et flott mål for turen opp fra Kvarv, og bidra positivt til friluftslivsaktivitene i området. Hvis ungdomslaget på sikt også kan tilby båtutleie, vil dette gi bedre tilgang til fiske i vatnet og stimulere til økt fiskeinteresse.

Få søknader fra dette området

–  Det har vært få søknader til fiske-, vilt- og friluftsmidlene fra denne delen av kommunen. Det er derfor flott at ungdomslaget har tatt initiativ til et prosjekt som virker aktivitetsfremmende for bygda, skrev rådmannen.

Denne vurderingen var politikerne i plan- og ressursutvalget enige i, og tilskuddet ble enstemmig bevilget.

Offisiell åpning senere

Gapahuken leveres i deler fra Siso Vekst, og disse er transportert opp til Rismålsvatnet.

Så snart det blir ordentlig vår, vil gapahuken bli montert.

Ungdomslaget forteller at de tar sikte på en offisiell åpning, med organisert tur og natursti. Dette kommer vi tilbake til.