Nye dekningsområder for bredbånd i området Djupvik – Ånsvik og Ytter-Strøksnes er markert med grønt på dette kartet.

I tillegg til områdene som dekkes av Sørfold kommunes bredbåndsprosjekt, har flere områder fått dekning: Aspenes, deler av Straumen, Kvarv og Røsvik, samt hele Strøksnes.

NK-Nett opplyser at de har satt opp fem nye sendemaster i Sørfold, med sendere i alle retninger. Senderne vil dekke alle som har fri sikt til en slik mast.

De opplyser også at nettet settes i drift 1. april.