Bildet: Båtutsett i Elvkroken.

Viktig industrikai

De siste årene har det blitt betydelig mer trafikk over dypvannskaia i Elvkroken.

Deler av industriområdet i Elvkroken er solgt til Marine Harvest, og deres virksomhet vil bidra til økt trafikk.

Statnett har meldt interesse for å bruke kaia i forbindelse med etablering av ny trafo i Kobvatn, blant annet ved frakt av grus.

I tillegg vil det sannsynligvis bli økt aktivitet i området i forbindelse med bygging av ny E6.

Kaia er underlagt årlig kontroll, og anses som godt vedlikeholdt, men uten sikkerhetssystemer.

Det er derfor bevilget penger til å sikre området med gjerde og elektrisk skyvegrind som kan fjernbetjenes.

Allmennhetens adgang til kaiområdet skal sikres med en dør i gjerdet.

Saken er behandlet i formannskapet, som bevilget 250.000 kroner av næringsfondets grunnkapital.

–  Sikring av dypvannskaia i Elvkroken er et påkrevd infrastrukturtiltak. Den er ei viktig industrikai i dag, og med større potensiale i framtida, skrev næringssjefen blant annet i saksframlegget.

Underveis i prosessen har det kommet innspill fra Leirfjorden grendelag, der de foreslår løsninger som ivaretar lokalbefolkningens interesser og behov, samtidig som området sikres.

Sikringsarbeidet er nå i gang.