Et omfattende arbeid

Riving av Sisoflorbygget er i gang. Dette setter et endelig punktum for historien om Sørfoldrosene.

Arbeidet utføres av Indre Salten Energi AS i tett samarbeid med Østbø.

–Det er et stort sorteringsarbeid. Alt som kan materialgjenvinnes blir sortert ut, og området ryddes. Elkem som er grunneier er selvfølgelig også godt inne i prosjektet, opplyser ordfører Gisle Hansen.

skilt om riving ved Sisoflorbygget

Han håper nå på fint og stabilt vær i dagene framover, slik at det blir en grei avslutning på denne epoken i Sørfold.

Mens bygningene var intakte, ble det gjort flere forsøk på å få til ny aktivitet. Dette lyktes imidlertid ikke.

Kort historikk om Sisoflor

Gartneriet Sisoflor ble etablert i 1993. Spillvarme fra Elkem Salten ble brukt til å varme opp de nesten 10.000 blomstrende kvadratmerne som utgjorde gartneriet.

Rosene var kjent for sin lange og gode holdbarhet.

Sørfoldroser ble et varemerke for Sørfold, og dette ble utviklet til «Med roser i vekst» som slagord for Sørfold kommune.

Bilde fra rosegartneriet Sisoflor i 2006

Dette bildet er fra 2006, med daglig leder Berit Isaksen og rosene i full blomstring.

I 2011 ble Sisoflor lagt ned. Med dette var et 18 år langt kapittel i Sørfolds næringshistorie over, men bedriften og rosene vil for alltid har en viktig plass i historien.