Vi har den senere tid opplevd mye skadeverk på Straumen skole og Sørfoldhallen, og av en slik karakter at det påløper kommunen store kostnader ved utbedring. 

Skadeverket går ut på steinkasting mot skolens fasade, hvor særlig Sørfoldhallen har vært utsatt for dette. Her har det oppstått er uttal hull i fasadeplater som følge av at steiner har vært kastet mot veggene.

Skade fasadeplate Sørfoldhallen 555x740.jpg

Skade på fasadeplate Sørfoldhallen

Videre har det vært knusing av glassdører i innganger, steinkasting mot dører for nødutganger,   knusing av utelys, brist i vindu basseng med synlig treff av at noe har vært kastet mot vinduet, utendørs bordtennisbord omveltet, eggkasting på vinduer for å nevne noe.

Skade vindu basseng 555x416.jpg

Skade på vindu basseng

 

Dør nødutgang 555x667.jpg

Dør nødutgang

 

Det blir i disse dager installert kameraovervåkning av all bygningsmasse i området.

Kommunen har ingen formening om hvem som har forvoldt disse skadene, men har anmeldt forholdene fortløpende til Politiet.

Sørfold kommune jobber nå tett sammen med Politiet med å finne en løsning i saken slik at dette skadeverket opphører.

Om noen skulle ha opplysninger som kan lede til at de ansvarlige for dette blir tatt så ber kommunen om at dette formidles til Politiet ved Fauske lensmannskontor.