Kan ikke hete Straumvassveien

Det bygges nye omsorgsboliger på Straumen, og den regulerte veien inn til boligene må få et nytt navn. I dag heter veien Straumvassveien, men denne går også videre østover.

Dette vises på kartutsnittet.

Kart over vei til omsorgsboliger

Sørfold kommunes forslag til navn på veien inn til omsorgsboligene er Strandmyra.

Dette forslaget, med mulighet for å komme med andre forslag, ligger på høring til 28. desember 2018.

Merknader bes sendt via skjemaet under her.