Friluftsgudstjeneste på Helland

Friluftsgudstjeneste på Helland på Skaperverkets dag i 2014. Samtlige foto: Mariann Strømdal.

Et familiearrangement

For tredje året på rad skal menigheten markere Skaperverkets dag på Helland.

–   Dette er et arrangement som er rettet inn mot barn og familier, og vi håper på god deltakelse, sier kirkeverge Mariann Strømdal.

Velkommen til Helland kapell søndag 31. mai kl. 16.00.

–  På Skaperverkets dag søker vi en dypere forståelse, glede og undring over vår plass i Guds skaperverk.

Vi ser at klimaendringene rammer de fattigste i verden hardest og vi innbyr alle til å være med å reflektere over vår relasjon til skaperverket gjennom vårt arrangement på Helland.

Prest Lisbeth T. Gieselmann

Lisbeth T. Gieselmann var  prest på Skaperverkets dag i fjor, og fungerer som sokneprest nå i år i påvente av ny ansettelse.

Vil markere vår solidaritet

–  I år vil vi markere "Klimapilegrim 2015". Klimapilegrim 2015 er en internasjonal, tverrkirkelig mobilisering for å markere vår solidaritet med de som rammes hardest av klimaendringene.

Målet for kampanjen er å vise at vi ønsker en rettferdig internasjonal klimaavtale på klimatoppmøtet i Paris og at Norge må gjøre alt de kan, sier Mariann Strømdal.

Ta med grillmat og drikke

–  Foruten en gudstjeneste vil vi ha en sporløype hvor vi får en «kort vandring» for klimaet, og vi oppfordrer alle til å ta med grillmat og drikke, så stiller vi med grill, og premier til små og store som deltar i sporløypa.

Fra Skaperverkets dag 2104

Også i fjor var det servering og aktivitet ute, som en del av Skaperverkets dag.