• Tid og sted: Myre aktivitetspark søndag 20. juni kl. 12.00. Vi har 20 plasser.

Skateboardkurset er for unge fra og med 5. klasse til 18 år. Det blir servering av mat i gapahuken midveis.

De som var påmeldt til kurset i forbindelse med helga 11.- 13. juni er automatisk påmeldt til utsatt kurs, og har fått beskjed om dette.