For å jobbe i grunnskole kreves politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder og spesifikt for å jobbe i skoleverket, det som heter utvidet politiattest.

Dette kan man skaffe seg digitalt, her er link til politiets nettsider:

Politiattest - søk på nettet

Behov for tilkallingsvikarer ved sykefravær etc. gjelder hovedsakelig lærere, men annen relevant bakgrunn kan også være aktuelt.

Henvendelse snarest til rektor Rita Rønnebu, telefon 916 40 932 eller epost rita.ronnebu@sorfold.kommune.no