Skolerute 2020/2021:

 • Skolestart: Mandag 17. august
 • Høstferie: 7.- 9. oktober
 • Elevfri 20.november
 • Siste skoledag før jul: 18. desember
 • Første skoledag etter juleferie: 4. januar
 • Vinterferie: 1.- 5. mars
 • Påskeferie: 29. mars - 6. april
 • Elevfri: 14. mai
 • Siste skoledag: 18. juni

Planlegginsdager for Nordsia oppvekstsenter, barnehage 2020/2021:

 • Torsdag 13. august
 • Fredag 14. august
 • Fredag 20. november
 • Mandag 4. januar
 • Tirsdag 6. april

Planleggingsdager for Straumen barnehage og Løkta barnehage 2020/2021:

 • Mandag 17. august
 • Tirsdag 18. august
 • Fredag 20. november
 • Mandag 4. januar
 • Tirsdag 6. april

De dagene det er planlegging/kursdag er barnehagene stengt.

Skolerute 2021/2022

 • Skolestart: Mandag 23.august
 • Høstferie: 6.- 8.oktober
 • Elevfri: 19. november
 • Siste skoledag førjul: 21. desember
 • Første skoledag etter juleferie: 4. januar
 • Vinterferie:28.februar - 4. mars
 • Påskeferie: 11.- 19. april
 • Elevfri: 27. mai
 • Elevfri: 6. juni
 • Siste skoledag:23. juni 2022

Planleggingsdager for Straumen barnehage og Løkta barnehage 2021/2022

 • Mandag 23. august
 • Tirsdag 24. august
 • Fredag 19. november
 • Mandag 3.januar
 • Tirsdag 19.april

De dagene det er planlegging/kursdag er barnehagene stengt.