Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skolefritidsordning (SFO)

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Du kan søke om plass for barnet ditt i skolefritidsordning (SFO). Det  er et tilbud før og etter skoletid til elever i 1. til 4. klasse og til elever med spesielle behov i 1. til 7. klasse.

  Målgruppe

  Elever i grunnskolen som er bosatt i kommunen

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Se spesielt opplæringslova § 10-9 Politiattest og § 13-7 Skolefritidsordninga

  Lover

  Forvaltningsloven
  Opplæringslova

  Retningslinjer

  Regelverk for SFO

  Rutiner for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og skolefritidsordning

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Kontaktperson er rektor ved den enkelte skole. Søknadsskjema sendes til den skolen hvor eleven går.

  Skjema

  Søknadskjema SFO Visma
 • Saksbehandling

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Får du avslag på søknaden, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Personal og organisasjonsavdelingen
  Telefon:75 68 50 00
  Epost:post@sorfold.kommune.no
  Postadresse:Rådhuset 8226 Straumen
  Besøksadresse:Sørfold Rådhus
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2019-11-18 11:15