Betalingssatser vedtatt av kommunestyret  desember 2018, gjeldende fra 1. januar 2019:

  • 0-12 timer pr. uke: Kr. 1.088.- pr. måned
  • Over 12 timer pr. uke: Kr. 1.956 pr. måned
  • Det gis 50% søskenmoderasjon, men samordningen mellom barnehage og SFO har opphørt.

Kommunestyret har vedtatt nye vedtekter for SFO, gjeldende fra 1. april 2019. Hovedpunktene i dette:

  • Man søker kun om ny eller endret plass
  • Barnet beholder plassen til det går ut av 4. klasse, med mindre den sies opp. Linken under brukes både for ny plass, endring og oppsigelse
  • Permisjon fra SFO gis ikke
  • Det gis tilbud om SFO ved Røsvik skole og Straumen skole.
  • Daglig åpningstid i Røsvik SFO er 07.15-16.00.
  • Daglig åpningstid i Straumen SFO er 06.30-16.30. I tiden 16.00-16.30 er tilbudet lagt til Straumen barnehage.
  • SFO Røsvik er stengt i juli måned. Straumen SFO har stengt i uke 29-31.