Betalingssatser vedtatt av kommunestyret  desember 2022, gjeldende fra 1. januar 2023:

 • 0-12 timer pr. uke: Kr. 1.223.- pr. måned
 • Over 12 timer pr. uke: Kr. 2.179  pr. måned
 • Timepris: Kr. 30 pr. time
 • Det gis 50% søskenmoderasjon, men samordningen mellom barnehage og SFO har opphørt.

Kommunestyret har vedtatt nye vedtekter for SFO, gjeldende fra skoleåret 2022/2023:

 • Elever på 1. trinn får 12 timer gratis SFO pr. uke
 • Man søker kun om ny eller endret plass
 • Barnet beholder plassen til det går ut av 4. klasse, med mindre den sies opp. Linken under brukes både for ny plass, endring og oppsigelse
 • Permisjon fra SFO gis ikke
 • Det gis tilbud om SFO ved Røsvik skole og Straumen skole.
 • Daglig åpningstid i Røsvik SFO er 07.00-16.00.
 • Daglig åpningstid i Straumen SFO er 06.30-16.00.
 • SFO Røsvik er stengt i juli måned. Straumen SFO har stengt i uke 29-31.