Fra oppstartskonferansen Ung i Sørfold i november 2019, som ble opptakten til søknad om opptak i Helsedirektoratets satsing. 

F.v. Bjørn Are Melvik og Ronny Olsen fra Nordland fylkeskommune, Bente Evensen fra ChorusNord (som gjennomfører UngData-undersøkelsene) og folkehelsekoordinator Sylvi K. Brandsæther. Foto: Eva Winther, Saltenposten.   

Skolen som nærmiljøarena for innbyggerne

Med prosjektet «Heilt innafor» har Sørfold kommune fått plass i Helsedirektoratets satsning «Program for folkehelsearbeid i kommunene», som skal bidra til langsiktig styrking av kommunenes arbeid med å fremme befokningens helse og livskvalitet.

Dette innebærer at kommunen får et tilskudd på til sammen 2.817.000 kroner for en prosjektperiode fra og med høsten 2020 og ut 2023.

Prosjektet «Heilt innafor» har som hovedmålsetting å forebygge utenforskap og rus blant våre unge på Straumen og i Sørfold gjennom å bruke skolen som arena for aktivitet og fellesskap. 

Målet er å skape trygge og sammenhengende rammer for oppvekst gjennom økt samhandling, relasjonsbyggende aktivitet og trygg og konstruktiv kommunikasjon mellom skole, hjem og fritid.

Konkret skal skolen fremmes som nærmiljøarena for innbyggerne, og prosjektet «Heilt innafor» skal være et nav for en stor, felles innsats for oppvekstmiljøet.

Et enstemmig kommunestyre har gitt klarsignal til at prosjektet settes i gang fra kommende høst, og at kommunen inngår forplikende samarbeidsavtale med Nordland fylkeskommune om dette.

Foreldremøte til høsten, men alle får brev nå

–I månedene fremover blir forankring et viktig stikkord. Både elever, foresatte, ansatte, ledere og politikere må føle eierskap til prosjektet for at vi skal lykkes.

Og første skritt for å bygge denne forankringen er å informere, forklarer folkehelsekoordinator Sylvi K. Brandsæther.

Derfor går hun nå ut til foresatte.

–På grunn av smittevernreglene har vi ikke hatt anledning til å samle foreldrene ved skolen for å legge fram prosjektet på en skikkelig måte. Dette vil vi gjennomføre så snart skolen starter til høsten.

Vi føler imidlertid at det er viktig å komme ut med informasjon til alle foreldrene nå før ferien, slik at de og deres barn er informert om hva som skal skje på skolen til høsten, sier folkehelsekoordinatoren.

Her kan du lese brevet