Noen av årets førsteklassinger

Dette er noen av årets nye førsteklassinger, fotografert da de var på propelldag i regi av Newton Sørfold før ferien.

Alle starter mandag 22. august

For samtlige skoler er skolestart lagt til mandag 22. august.

Røsvik skole:

Alle klasser møter på samfunnshuset kl. 08.30.

Straumen skole:

Alle møter kl. 09.00.

1. – 4. klasse møter utenfor paviljongen, og  5. – 10. klasse møter utenfor hovedinngangen til Straumen skole.

Alle klassene er ferdig klokka 14.30 på mandagen

 Nordsida oppvekstsenter:

Skolestart til vanlig tid for alle elevene kl. 08.20. Buss går som førkl.  07.45 fra Mørsvik, kl. 07.55 fra Sørfjorden og  kl. 07.55 fra Styrkesnes.

Skole- og barnehagerute for  Sørfold for hele skoleåret:

 • Skolestart  mandag 22. august
 • Høstferie 5.,6. og 7. oktober
 • Elevfri: 18. november
 • Siste skoledag før jul  21. desember
 • Skolestart  etter juleferien: 3. januar
 • Vinterferie 27.-3. mars
 • Påskeferie fra og med  10. april  til og med 18. april
 • Elevfri: fredag 26.mai
 • Siste skoledag: fredag 22. juni

Planleggingsadager/stengt barnehage:

 • 18. og 19. august
 • 18. november
 • 2. januar
 • 18. april