Har likhetstrekk med bowling

Oppå plattingen settes trekjegler som man skal treffe, spillet har med andre ord likhetstrekk med bowling.

Alle er velkommen, og hvis du ikke har prøvd skotthyll tidligere, får du veiledning. Til dette arrangementet stiller arrangøren med utstyr.

Velkommen til skotthyll og kaffe, onsdag 24. mai kl. 18.00 i Lakseparken.

Arr.: Mental Helse Sørfold.

Ellers kan man låne utstyr for å spille skotthyll på Sørfold kommunes utstyrssentral, som holder til på biblioteket.

Oppslag med veiledning om hvordan spillet fungerer står i Lakseparken.

Trøndersk nasjonalidrett

Skotthyll regnes som den trønderske nasjonalidretten. Opprinnelsen til idretten er noe uklar, men den kan ha sammenheng med skotske ingeniører som var med på byggingen av Trondhjem-Støren- banen i 1860.

Det første Trondheimsmesterskapet ble avholdt i 1934, og Norges Skotthyllforbund ble stiftet i 1978.

Banen består av to plattinger, 5x0,6 meter, der forkantene er 11 meter fra hverandre. Oppe på plattingene står det tre "munker", trekjegler som er henholdsvis  20, 25 og 30 cm. høye.

De kalles 10, 20 og 30 (poeng)- munken.

Poenget er å treffe de tre munkene med hylla, ei stålplate med diameter 12.5 cm og en vekt på 920 gram, som man kaster fra motsatt platting. Man får poeng etter hvor mange munker man greier å rive ned, dvs at max poengsum for en runde er 60 poeng.