Skotthyllbane

Den nye skotthyllbanen har fin beliggenhet i parken ved Straumen sentrum.

Oppå plattingen settes trekjegler som man skal treffe, spillet har med andre ord likhetstrekk med bowling.

Ønsker at banen skal brukes mye

–  Vi håper på en uhøytidelig konkurranse med de aktørene som har gjort det mulig for oss å få til en bane i Sørfold, sier Zoy Lillegård, som har invitert sponsorer og støttespillere til den offisielle åpningen.

Laget ønsker at flest mulig skal benytte seg av banen

–  Derfor vil Leif Strømdal fortelle oss litt om regler og bruk av banen, sier hun.

Det vil bli enkel servering. Arrangementet er åpent for alle.

Trøndersk nasjonalidrett

Skotthyll regnes som den trønderske nasjonalidretten. Opprinnelsen til idretten er noe uklar, men den kan ha sammenheng med skotske ingeniører som var med på byggingen av Trondhjem-Støren- banen i 1860.

Det første Trondheimsmesterskapet ble avholdt i 1934, og Norges Skotthyllforbund ble stiftet i 1978.

Banen består av to plattinger, 5x0,6 meter, der forkantene er 11 meter fra hverandre. Oppe på plattingene står det tre "munker", trekjegler som er henholdsvis  20, 25 og 30 cm. høye.

De kalles 10, 20 og 30 (poeng)- munken.

Poenget er å treffe de tre munkene med hylla, ei stålplate med diameter 12.5 cm og en vekt på 920 gram, som man kaster fra motsatt platting. Man får poeng etter hvor mange munker man greier å rive ned, dvs at max poengsum for en runde er 60 poeng.

Skotthyll på snetrumsdagen

Skotthyll var en av aktivitetene på fjorårets sentrumsdag. Til venstre står Zoy Lillegård. Foto: Leif Strømdal.