Kjelvikspillet søker aktører til sommerens spill!

De trenger

  • To skuespillere, gutter, 13 til 25 år.
  • Flere barn, 6 til 12 år, til rollen som underjordiske.
  • Sangere 13 til 25 år.

De to skuespillerne får tekstbaserte roller. De underjordiske har i hovedsak roller uten tekst. Sangerne blir en del av en større gruppe ledet av Solmund Nystabakk.

Prøvene og spillet finner sted i uke 27. Alle aktører under 13 år må ha en foresatt med på prøvene.

Foreldre/ foresatte får mulighet til å være med på mye spennende, da foreldredeltakelse ligger som en forutsetning for deltakelse, for alle unge under 18 år.

Dersom du ønsker å melde deg, eller har spørsmål, ta kontakt på følgende mailadresse: kjelvikspillet@gmail.com.

Skriv litt om deg selv og interessene dine, og hvilke av rollene du er interessert i. Tidligere erfaring er en fordel, men ingen forutsetning for deltakelse.

Frist for påmelding: 17. juni 2022.

For mer informasjon: 

 Kjelvikspillet

Kjelvikspillet oppføres annethvert år i juli på den autentiske husmannsplassen Kjelvik, der de magiske omgivelsene smelter sammen med handlingen.

Koblingen mellom unge amatører og voksne profesjonelle gjør dette til et unikt læringsverksted, og mange som i dag satser profesjonelt som voksne har sin bakgrunn fra Kjelvikspillet i barndommen.

Sørfold kommune er stolt av å være vertskommune for dette unike prosjektet.