Olabakkan

Engan. Foto: Ann Katrin Sætrevik.

Engan-dagan 2016:

Torsd. 28.07 fra kl. 10.00:

Slåttedag på Engan, oppmøte ved grendehuset. Ljåslått, oppsetting av hesjer og hesjing på gammelmåten, med innlagt lynkurs i hesjeteknikk. Ta gjerne med rive.

Formiddagsmat serveres på slåttmarka. Dagen avsluttes med slåttegrøt i grendehuset. Alt er gratis!

Fred. 29.07 kl. 17.00:

Turboktur til Vasskollvatn. Guiden går fra Hestmyra, eller du kan gå fra Engan uten guide. Ta med grillmat, UL Heim sørger for varm grill. Turbok trekkes blant deltakerne. God tur!

Lørd. 30.07 kl. 12.00-16.00:

Lørdagskafé i Engan grendehus. Salg av feitlefser, rømmegrøt m/ spekemat, vafler og kaffe. Lotteri. Gevinster mottas med takk.

Vel møtt til trivelige Engan-daga!

Arr.: UL Heim