Vask hendene med varmt vann og såpe før du tar på munnbind.

* Pass på at munnbindet sitter tett inntil ansiktet og godt over nesen. Noen varianter har nesebøyle, den skal da presses så den passer over neseryggen.

* Fest strikken rundt ørene, og tilpass så munnbindet også dras ned under haka (hvis mulig).

Når du har munnbindet på deg:

* Unngå å ta på selve munnbindet. Ta heller på strikken eller båndene.

* Ikke ha munnbindet nedenfor nesa eller på haka, og ikke flytt det opp og ned.

* Når du skal ta det av deg, løsne det nederste festebåndet først, deretter det øverste (hvis det har bånd).

* Fjern munnbindet fra ansiktet mens du holder i strikkene/båndene.

Hvis det er munnbind til engangsbruk, skal det kastes i en søppelbøtte med en gang du tar det av. Brukte ansiktsmasker av tøy skal oppbevares i en lukket plastpose til du får vasket den.

* Vask hendene igjen etter at du har tatt av eller berørt munnbindet eller maska.

Andre ting å være obs på: 

* Bytt munnbind eller ansiktsmaske hvis det blir fuktig eller du tar det av for å spise eller lignende. Munnbind bør skiftes etter høyst fire timer

Les mer på nettsidene til FHI:

Munnbind i befolkningen

Plikt til å bruke munnbind

  • Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.
  • Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.
  • Plikten til å bruke munnbind gjelder også for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger og lignende i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.
  • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.