«Slit og fortvilelse. Polske krigsfanger og sivile tvangsarbeidere i Nord-Norge 1942-1945»

Utstillingen er et fellesprosjekt mellom Narviksenteret og Marinemuseet i Gdynia.

Den forteller om leve- og arbeidsforholdene og skjebnene til polske krigsfanger og sivile tvangsarbeidere, som ble sendt til Nord-Norge i 1942-1945, for å arbeide med bygging av kystfort, jernbane og veier.

Utstillingen er tekstet på norsk og engelsk, og den består av 14 store plansjer.

7. desember ble den vist på Tørfjord grendehus i forbindelse med et foredrag og arrangement der. Nå har den vandret videre til biblioteket på Straumen, der den blir stående til og med onsdag 22. desember.

Velkommen innom – for å se utstillingen og for å låne lesestoff til juleferien:

  •  Tirsdag kl. 10.00-15.00
  • Onsdag kl. 12.00 - 19.00
  • Torsdag kl. 12.00-17.00,

Siste åpningsdag før jul er onsdag 22. desember. Deretter er biblioteket stengt fram til 4. januar.