Klare til opdraget: Småtrinnet ved Røsvik skole skal lage røykelaks av disse. Alle foto: Røsvik skole.

Samarbeid mellom næringsliv og skoler

Forberedelsene til kongeparets besøk er i gang.  Korps og kulturskole øver, arrangementskomitéen går gjennom logistikk og detaljer, og programmet tar form.

Samtlige tre skoler er med når det skal arrangeres realfagsdag i Sørfoldhallen. Mange av bedriftene i kommunen skal også delta, dermed vil dagen også vise fram noe av mangfoldet i næringslivet – og ikke minst det viktige samarbeidet mellom skoler og bedrifter i forbindelse med realfagssatsingen.

Havbruk er en betydelig næring i Sørfold, som vil bli belyst på flere måter på realfagsdagen.

Røsvik skole har partnerskapsavtale med oppdrettsbedriften Marine Harvest, og har lang tradisjon for å besøke de ulike anleggene i fjorden.

Der lærer de om næringskjedene i havet og mye mer. De lærer også å lage mange smakfulle fiskeretter.

–I anledning kongebesøket satser vi på det vi anser som mest eksklusivt, nemlig røyket laks, forteller lærer Birgitte Gleinsvåg.  Og røykeprosessen er i gang.

–Vi måtte starte tidlig om det skulle gå galt og vi måtte lage ny, sier hun.

Beinfjerning

Bestefar Frans Andorsen viser hvordan beina plukkes ut med pinsett.

Laksen ble røyket i skolens gamme

Elevene fikk ferdig sløyd fersk laks fra Marine Harvest, møttes på skolekjøkkenet og fikk kyndig hjelp av bestefar Frans Andorsen fra Røsvik, som regnes som ekspert på røyking av laks i Folla.

Han lærte elevene å plukke ut beinene med en spesiallaget pinsett. Så skulle fisken legges til salting.

Fisken ble lagt på et lag av grovsalt med skinnsiden ned. Så ble det lagt grovsalt og litt sukker mellom lagene med fisk.

I gammen

Røyking i skolens gamme. Lærer Birgitte Gleinsvåg er godt fornøyd med innsatsen til de unge elevene.

Fiskene ble lagt annenhver i et mønster.

 Så ble de øverste laksene lagt med skinnsiden opp. Laksene var omtrent 4-5 kg, så det fikk ligge noen døgn i salt. I helgen møtte flere elever opp for å vanne ut spolene

Etter noen timer med utvanning, skylte elevene laksen for salt og tørket lett med tørkepapir, deretter ble den hengt ut for tørking.

Etter dette var fisken klar til å røykes i skolens gamme.  Etter nesten 2 døgn ble den hengt opp til tørk i skolens båthus igjen.

Elevene skal pakke fisken for frysing når den er ferdig tørket.

Tørking i båthus

Til tørk i skolens båthus.

Kunnskap gjennom praktisk undervisning

–  Det er viktig at elevene lærer om gamle tradisjoner og måter å konservere maten på. Når vi arbeider på denne måten, blir elevene delaktige og får kunnskap og lærdom på en helt annen måte enn å lese om det i boka.

Denne måten å arbeide på er naturlig for oss her på skolen, og vi mener at elevene lærer best ved praktisk undervisning. Dette har vi lyst til å vise kongeparet, sier Birgitte Gleinsvåg.

Alle i gammen

Kongeparet skal få servert små retter med selvrøyket røyket laks av småtrinnet ved Røsvik skole.