Fra stein til smykker

Prosessen startet i fjor høst, da førsteklassingene plukket småstein ved Straumvatnet. Steinene ble tatt med til Newtonrommet, der de måtte gjennom en tre uker lang prosess for å bli til smykker.

Newtonrommet ble innredet til smykkeverksted, med Dieter Reuter som innleid instruktør.

–  Barna fikk hjelpe til i hele prosessen som måtte til for å lage sitt eget smykke. Både under boring, blåsing, liming og bruk av UV-lys for hurtig limfeste, forteller Newton-lærer Bjørnar Pettersen, som synes det var lærerikt å følge med fra sidelinja.

–  En absolutt høydare så langt i årets Newton, ikke minst fordi dette var noe helt nytt, og med et veldig godt resultat. Elevene har vist førsteklasses dyktighet og tålmodighet, sier Pettersen.

Prosjektet er et av de nye tiltakene i kommunens realfagsplan, i krysningen mellom naturfag og kunst/håndverk, der opplegget også er dokumentert med tekst og bilder som elevene legger inn i realfagspermen sin.

Steinsmykker

Steinsmykkene som barna har laget er utstilt på biblioteket på Straumen, og utstillingen blir stående ca. til påske. Velkommen innom!

Biblioteket er åpent hver mandag og torsdag kl. 10.00-15.00, samt onsdager kl. 14.00 – 19.00.