321 av landets 356 kommuner kan ta i mot digital søknad om økonomisk sosialhjelp. Sørfold er en av disse.

Klikk på linken under her og scroll deg ned til der det står Kom i gang med digital søknad. Der ligger det en instruksjonsfilm som viser søknadsprosessen trinn for trinn.

Du finner også utfyllende informasjon om kriterier for å søke etc. på infosidene til NAV:

Slik søker du om økonomisk sosialhjelp