Brannbil på Strøksnes og sjåfør Egil Zakariassen

Strøksnes grendelag fikk 70.000 kroner fra Marine Harvest-fondet til garasje for bygdas brannbil i fjor. Her er brannbilen med sjåfør Egil Zakariassen.

Fire prosjekter i Sørfold fikk støtte i fjor

Andre formål i Sørfold som fikk støtte i fjor:

  • IL Knubben, opprusting av lysløype
  • UL Fram, Ånsvik: Kjøkken/lagerrom i ungdomshuset
  • Røsvik skole: skole-hjem-gruppen.

Vil bidra til livskraftige lokalsamfunn

Nå utlyses fondsmidler for 2015.

- I Marine Harvest er vi avhengig av livskraftige lokalsamfunn langs kysten der vi driver havbruk. Livskraften må komme både fra et vitalt næringsliv og et mangfoldig tilbud innen kultur, idrett og lokalt miljøarbeid.

Vi har gjennom en årrekke støttet lokalsamfunn langs kysten gjennom Marine Harvest-fondet.

Fortell oss om ditt prosjekt og hvorfor du mener vi bør støtte det.

Dette skriver Marine Harvest på sine nettsider.

Marine Havest prioriterer:

  • Frivillige organisasjoner som bidrar til livskraftige lokalsamfunn
  • Lag og foreninger som driver kultur-, fritids-, og idrettsaktiviteter 
  • Aktiviteter for barn og unge
  • Arrangementer relatert til mat/matproduksjon
  • Bransjespesifikke arrangement

De støtter bare prosjekt i kommuner hvor de har virksomhet eller konsesjoner. Sørfold er en av disse.

Søknad sendes elektronisk innen 15. mai via Marines Harvests nettsider:

Søk Marine Harvestfondet

Verdens største produsent av oppdrettslaks

Marine Harvest er verdens største produsent av oppdrettslaks og Norges største matprodusent. Selskapet er representert i 22 land og har om lag 1 400 ansatte i Norge og 10 400 ansatte på verdensbasis.

Hovedkontoret ligger i Bergen, og selskapet er notert på Oslo Børs og New York Stock Exchange (NYSE).