F.v. Elisabeth Laksosnes, Sissel Olsen, Rita Berg og Lisbeth Bernhardsen

Arbeidet som flykningkoordinator medfører samarbeid med mange enheter og fagpersoner, dette er noen av dem:

F.v. NAV-leder Elisabeth Laksosnes, helsesøster Sissel L. Olsen, avdelingsingeniør teknisk/næring Rita Berg og kommunalsjef Lisbeth Bernhardsen (arkivfoto).

Arbeide for inkludering i lokalsamfunnet

17. september i år sa et enstemmig kommunestyre ja til å bosette 20 personer i løpet av 2016-2019. Sørfold ønsker primært å ta i mot familier.

Til å lede og koordinere arbeidet med å gjennomføre bosettingsarbeidet skal det ansettes flykningkoordinator i hel stilling.

Den som ansettes vil få et tett samarbeid med andre tjenester, der målet er best mulig integrering og inkludering i samfunnet i arbeid og fritid.

Ansvarsområde for flyktningkoordinatoren:

  • Bistå nyankomne flyktninger i etableringsfasen
  • Etablering og oppfølging/veiledning i bolig
  • Koordinere og iverksette introduksjonsprogrammet
  • Formidle kunnskap om lokalmiljøet
  • Koordinere og organisere språk- og arbeidspraksis
  • Bistå flyktningene til å bli selvhjulpne.

Søknadsfrist: 16. desember.

Se fullstendig kunngjøring med link til elektronisk søknadsskjema:

Flyktningkoordinator

Også andre ledige stillinger

Sørfold kommune har flere ledige stillinger med samme søknadsfrist:

To deltidsstillinger som fagarbeider/miljøarbeider/vernepleier og 75 % sykepleier, alle i hjemmetjenesten.

Se alle ledige stillinger