Helland kirkegård

Helland kirkegård er en av 5 kirkegårder i Sørfold.

Vikariat som vil bli fast stilling

Det søkes etter en omgjengelig, arbeidsvillig, positiv og praktisk person som kan kombinere arbeidet som kirketjener og kirkegårdsarbeider/fagarbeider. Stillingen er i første omgang et vikariat, men vil på sikt bli permanent.

Sørfold kirkelige fellesråd har ansvar for drift av 5 kirkegårder i Sørfold kommune, to kirker samt to kapell.

De er en liten stab på 7 personer som arbeider tett sammen, og virksomheten er derfor avhengig av at den som skal ansettes viser vilje til samarbeid, men vedkommende må også kunne arbeide svært selvstendig. 

Kirkegårdsarbeidet har et grøntfaglig innhold, samt gravearbeid og øvrig vedlikehold. Denne delen av stillingen er i nært samarbeid med nåværende kirkegårdsarbeider.

Begge deler av stillingen medfører enkelt vedlikeholdsarbeid på tilhørende bygninger. På lengre sikt vil også elektronisk føring av kirkegårdsregister inngå.

Brannvernleder for Røsvik kirke

Hovedoppgaver som kirketjener er knyttet opp mot gudstjenester og kirkelige handlinger som begravelser og vielser, samt renhold. Det vil også være viktig med teknisk innsikt.

Stillingen tillegges funksjon som brannvernleder for Røsvik kirke.

Du som ansettes må være medlem av Den Norske kirke. Stillingen som kirketjener innebærer noe helgearbeid. Kjennskap til kirken, evne til samarbeid og personlig egnethet tillegges stor vekt.

Det er videre ønskelig med personer med erfaring fra grøntfaglig arbeid samt maskinførerbevis. Det kreves førerkort klasse BE. Du må disponere bil. Politiattest kreves ved tilsetting.

Lønn i henhold til tariffavtale. Du vil bli innmeldt i pensjonsordning i KLP.

Spørsmål om stillingen kan rettes til kirkevergen på tlf 75 68 53 70.

Søknadsfrist 22. april. Søknad med kopi av attester og vitnemål sendes Sørfold kirkelige fellesråd boks 26, 8232 Straumen eller på e-post til sorfold.sokn@sorfold.kommune.no