Kirkeverge / daglig leder i 100% stilling

Den norske kirke, Sørfold kirkelige fellesråd

Kirkevergen er daglig leder for Den norske kirke i Sørfold kommune. Vår mangeårige kirkeverge går av med pensjon og vi søker nå etter en engasjert person som vil være med å lede og videreutvikle kirken i Sørfold, og gjøre kirken til en viktig del av det daglige livet til innbyggerne.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede og utvikle virksomheten i tråd med gjeldende lovgiving
 • Ledelse av fellesrådets ansvarsområde når det gjelder arbeidsgiveransvar, planarbeid, budsjett og økonomistyring.
 • Ansvar for tilsyn, drift og forvaltning av kirkene og kirkegårdene.
 • Videreføre og utvikle samarbeidet med kommunen
 • Ansvar for virksomhetens internkontroll og HMS arbeid.
 • Sekretærfunksjon for fellesråd og menighetsråd, samt noe sekretærfunksjon for utvalg og sokneprest må påregnes

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning, gjerne innen økonomi og ledelse
 • Kompetanse innen administrasjon, ledelse og økonomi. Erfaring vil bli vektlagt i tillegg til utdanning.
 • God innsikt i, interesse og engasjement for kirkelig virksomhet.
 • God kunnskap om offentlig forvaltning og erfaring i bruk av ulike dataverktøy
 • Medlemskap i Den norske kirke.
 • Den som tilsettes må disponere egen bil

Personlige egenskaper:

 • Trygg på deg selv og i rollen som leder
 • Gode kommunikasjons – og samarbeidsevner og evne til å se og utvikle medarbeidere
 • Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr:

 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et trivelig og engasjert arbeidsfellesskap
 • Lønn etter avtaler innen KA sitt tariffområde.
 • Pensjonsordning via KLP.

Sørfold kirkelige fellesrådet har sammenfallende grenser med Sørfold kommune med ca. 2000 innbyggere og består av ett sokn. I kommunen er det to kirker hvorav en i bruk kun om sommeren, samt to kapeller. Soknet har fire kirkegårder. Kirkekontoret ligger i kommunesenteret Straumen, som ligger sentralt ved E6, ca. 16 km nord for Fauske. Vi har en dyktig stab bestående av prest, organist, diakoniarbeider, kirketjenere og en kirkegårdsarbeider.

Søknadsfrist:

Søknad med CV, attester og referanser sendes på epost til sorfold.sokn@sorfold.kommune.no. Alternativt pr post til Sørfold kirkekontor pb. 26, 8226 Straumen innen 31. august 2018.

 

Kontaktinfo for nærmere opplysninger om stillingen;

Mikal Arntzen

Fellesrådsleder

90 99 10 25

 

Mariann Strømdal

Kirkeverge

75 68 53 70