Bildet: Sørfold er et eldorado for friluftsliv i alle årstider. Foto: Jiri Kacor.

Overlegen er kommunens medisinfaglige rådgiver og offentlig helsemyndighet etter helselovgivningen.

Kommuneoverlegen koordinerer og leder det samfunnsmedisinske arbeidet i kommunen, deltar i planarneid og veileder LIS-leger.

Kommuneoverlegens stillingsstørrelse vil variere, og kommunen er fleksibel med hensyn til løsning av de samfunnsmedisinske oppgavene. Overlegen skal også behandle klager på tjenester innenfor kommunens helsetjeneste.

Stillingen er tillagt fastlegeliste på ca. 800 pasienter.

Legekontoret har lokaler i  kommunens rådhus, som ligger i kommunesenteret Straumen.

Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig.

Vil du være med og videreutvikle kommunens helsetjeneste og arbeide med samfunnsmedisinske oppgaver? Da håper vi å høre fra deg !

Søknadsfrist: 20. jnuar 2019.

Velkommen som søker!

Se hele annonsen med link til elektronisk søknad