Vårres unga - vårres framtid

Vårres unga -  vårres framtid er et av prosjektene som RKK arbeider med.

Lokalisert på Fauske

RKK står for Regionalt kontor for kompetanseutvikling.

Kontoret ligger på Fauske, og har i dag 4 faste stillinger samt en ansatt i et prosjekt.

Nå søkes det etter daglig leder, med søknadsfrist 19. april.

RKK Salten er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i kommunelovens § 27.

Styret er RKK Saltens høyeste myndighet og daglig leders nærmeste overordnete.

Omfatter 7 kommuner i Salten

I henhold til samarbeidsavtalen mellom kommunene Beiarn, Fauske, Gildeskål, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold er RKK Saltens hovedoppgave å samordne kompetanseutvikling og stimulere til utviklingsarbeid i kommunene.

I arbeidet med kompetanseutvikling skal RKK være et bindeledd mellom medlemskommunene og aktuelle samarbeidspartnere som Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, KS og universitet/ høgskoler.

Samarbeidet skal legge til grunn deltakelse fra likeverdige parter, og det skal være et supplement og en støtte til kommunens egen virksomhet.

Hovedoppgaver vil være å:

 • Lede de ansatte og virksomheten i henhold til de føringer som ligger i samarbeidsavtalen og vedtak i styret
 • Bidra til kompetanseutvikling og stimulere til utviklingsarbeid i kommunene
 • Bidra til god kommunikasjon og samhandling mellom RKK, samarbeidspartnere og medlemskommunene
 • Bidra til å kartlegge kompetansebehovene i kommunene i forhold til lokale og sentrale føringer
 • Bidra til å sikre at RKK jobber i henhold til kommunenes behov
 • Bidra til at RKK har den nødvendige kompetanse i forhold til samarbeidsavtalen og sentrale føringer

Det søkes etter en leder med følgende kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning
 • Erfaring fra offentlig sektor
 • Være en inspirerende leder med evne og vilje til samarbeid
 • Evne til å arbeide systematisk
 • Evne til nytenkning og innovasjon
 • Erfaring fra prosess- og prosjektarbeid

Det er ønskelig med ledererfaring

Vi tilbyr et utfordrende og spennende arbeid i et tverrfaglig miljø preget av humør, fart og spenning og med gode muligheter for egenutvikling.

Stillingen innebærer en god del reising mellom kommunene, dette fordrer førerkort og egen bil.

Lønn etter kvalifikasjoner og avtale. For stillingen gjelder vanlige kommunale tilsettingsvilkår. RKK har svært god pensjonsordning gjennom KLP.

Referanser bes oppgitt. Det vil bli gjennomført intervju med aktuelle kandidater.

Nærmere informasjon om stillingen:

Styrets leder, Ingrid Alterskjær, tlf. 957 57 824 eller e-post: ingrid.alterskjaer@fauske.kommune.no

Søknadsfrist: 19.4.2015

Elektronisk søknadsskjema finner du på Fauske kommunes hjemmeside:

Søknad RKK-leder

Kun i Nordland

RKK eller Regionalt kontor for kompetanseutvikling er et Nordlandsfenomen der de 44 kommunene er delt inn i  8 regioner.

 RKK ble dannet i 1987 etter initiativ fra Fylkesmannen i Nordland.