Jämthunden Ruger er en dyktig ettersøkshund. Foto: Kato Karlsen.

Ettersøksoppdrag på tilkalling

Kommunens to ettersøksjegere på nordsida går av 1. april 2018, etter lang fartstid.

Det søkes derfor etter noen som kan overta.

Oppdragene skal utføres i henhold til instruks i forbindelse med håndtering av fallvilt m.m.

Oppdragsområdet vil fortrinnsvis være på nordsiden i kommunen, fra Sommerset til grense Hamarøy.

Oppdrag gis ved tilkalling på timebasis. Tidsperiode: Fra 1. april 2018 til 31. mars 2020.

Krav til oppdragstaker/ Ettersøksekvipasje:

 • Registrert i jegerregisteret
 • Bestått storviltprøven
 • Erfaring som storviltjeger
 • Godkjent ettersøkshund
 • Må disponere våpen godkjent for storviltjakt, jaktradio, bil mv.
 • Fullført kurset Ettersøk videregående eller tilsvarende
 • Ha bosted og arbeidssituasjon som gjør det mulig å ta oppdrag hele døgnet
 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibel
 • Selvstendig og nøyaktig
 • Personlig egnethet vektlegges spesielt

Da responstid er viktig, vil søkere fra det aktuelle området bli foretrukket hvis søkerne ellers stiller likt.

Dokumentasjon vedlegges søknaden.

Godtgjørelse etter avtale.

Kontakt:

 • Næringssjef Gerd Bente Jakobsen, tlf. 75 68 50 13 / mobil 90 50 60 96
 • Kommunalsjef Kurt P. Hjelvik, tlf. 75 68 53 67 / mobil 90 52 75 29

Søknad sendes med vanlig post til : Sørfold kommune, Teknisk/næring, Rådhuset, 8226 Straumen, eller e-post til post@sorfold.kommune.no

Søknadsfrist: 21. mars 2018