Ureist mat

Kortreist mat er et velkjent begrep.  Her ser vi et eksempel på et enda mer fristende tilbud, nemlig ureist mat, som Heges MatOpplevelser kan tilby.

Mobil kokk

Heges Matopplevelser har kontorsted Strøksnes, og Hege Kristin Ruud (bildet under) er daglig leder og eneeier av firmaet.

Hun har nylig sendt søknad til Sørfold kommune om serveringsbevilling.  

–  Min idé er å levere catering og servering med kokk, slik at jeg kommer dit kunden er. Det kan være utendørs, eller på privat kjøkken, lokale forsamlingshus eller lignende, skriver hun i søknaden, der hun også opplyser at hun vil ta hensyn til at stedene arrangementene skal holdes vil tilfredsstille krav fra Mattilsynet.

Søker om støtte til utvikling av grafisk profil

Bedriften har også søkt om 40.000 kroner fra kommunens næringsfond til grafisk profil og nettside.

–  Heges MatOpplevelser er en nystartet bedrift i 2015, og den viktigste markedskanalen for bedriften er internett og eget nettverk, forklarer Hege Kristin Ruud.

Mat i møte med natur

I søknaden om næringsstøtte utdyper hun sitt konsept og sin forretningsidé:

–  Jeg tilbyr kompetanse innen mat, arrangement, reiseliv og turer der det er behov.

  Målet er at mat kan være med og forsterke naturopplevelsene i Nordland.

Med andre ord: Mat i møte med natur.

Hege Kristin Ruud, foto Karoline O. A. Pettersen

Hege Kristin Ruud. Foto: Fotograf Karoline O. A. Pettersen.