Illustrasjonsfoto: Sørfjordvatnet, foto Janne Nerem.

Vannet skal benyttes til produksjon av stamfisk og til produksjon av energi i nye Sørfjordvatnet kraftverk. Søknaden blir behandlet etter reglene i kapittel 3 i vannressursloven, og gjelder tillatelse etter § 8 i samme lov.

Søknad med vedlegg og opplegg for elektronisk innsending av høringsuttalelse til NVE:

Sørfjordelva og Sørfjordvatnet - Sørfjord stamfisk

Frist for innspill er 26. september 2019.

Papirutgave av søknaden ligger til ettersyn på servicekontoret, Rådhuset.

Salmobreed Salten As har i dag et stamfiskanlegg med vannuttak fra kote 24 i Sørfjordelva. De søker nå om tillatelse til å bygge Sørfjordvatnet kraftverk og om å flytte inntaket fra Sørfjordelva til Sørfjordvatnet på kote 79.