Bildet: Barn i Straumen barnehage.

Mange spennende prosjekter

Fra 1. mars har Straumen barnehage fem avdelinger og 62 barn.

Barnehagen har flott beliggenhet ved skole. Idrettshall og friluftsområder, der barna er mye på tur.

17 ansatte ønsker sin nye kollega velkommen, og barnehagen er med i mange spennende samarbeidsprosjekter innenfor kunst, kultur, folkehelse og realfag.

–Sørfold er realfagskommune, og både skoler og barnehager er med på dette.

Vi er også valgt ut til å delta i et regionalt kunstprosjekt i samarbeid med Salten kultursamarbeid, forteller styrer Brith Danielsen.

Til den ledige stillingen som pedagogisk leder, søker vi deg som er utdannet barnehagelærer.

Søknadsfrist er 9. februar.

Se annonsen, med link til å søke.