Det er ønskelig med erfaring fra lignende anbeid, men ingen betingelse. Nødvendig opplæring vil bli gitt.

Interesserte bes henvende seg snarest til avdelingsleder Grethe A. Johansen på telefon 911 86 624 eller på e-post
  grethe.johansen@sorfold.kommune.no

Søkere må være over 18år.