Vilt og magisk. Her er Røsvik skole på tur i Rago.

Besøksstrategi for Rago er vedtatt

Terrenget har dype daler, stupbratte fjellsider og utallige fossefall, store og små.

Rago er en svært populær nasjonalpark med godt besøk. Det er tatt mange grep for å legge til rette for besøkende, blant annet i form av bedre merking, turkart og klopping. 

Samtidig kanaliseres besøkende til de oppmerkede stiene, slik at verneverdiene ivaretas.

Bru over Laksåga

Bru over Laksåga. Dette er før du kommer inn i selve nasjonalparken.

I 2013 bestemte statlige myndigheter at det skulle lages besøksstrategi for alle landets nasjonalparker og verneområder.  Strategiplanen for Rago er nå vedtatt etter å ha vært på høring, og du kan lese den her:

Besøksstrategi for Rago Nasjonalpark.

Litjverivassfossen, foto Jim T Kristensen

Litjverivassfossen. Foto: Jim T. Kristensen.

Ønsker å oppleve uberørt villmark

Besøksstrategien er en del av forvaltningsplan for nasjonalparken, og formålet er å legge til rette for besøk, samtidig som verneverdiene ivaretas.

Hva vet vi om de som besøker Rago?

Sommeren 2017 besvarte 814 personer spørreskjema som ble lagt ut ved innfallsportene til nasjonalparken.  Ca. 60 % av de som svarte på undersøkelsen var utenlandske turister.

Samtidig vet vi at området er mye brukt og viktig for lokalbefolkningen.

–Lokale brukere kan være vanskeligere å fange opp i en slik brukerundersøkelse, forklarer Midtre Nordland nasjonalparkstyre.

En gjennomgang av svarene viser at Rago har en forholdsvis stor andel besøkende som er såkalte «høypurister». Dette betyr at de foretrekker lite tilrettelegging, de vil gjerne være alene på tur og de ønsker å oppleve uberørt villmark.

Dette ønsket blir i stor grad oppfylt, viser undersøkelsen: Over halvparten svarer at de fikk stillhet og ro det meste av tiden, og naturopplevelser utenom det vanlige.

Storskogvatnet

Stilllhet og ro ved Storskogvatnet.

Det er to hovedinnfallsporter til Rago, og mange velger rundturen der de kommer ned igjen i Lakshola.  Eller motsatt.

NB! Stien nord for Sølvskarvatnan er lagt om, og det som ligger på ut.no som det linkes til  under her med lenketekst Rundtur i Rago, er dermed ikke helt oppdatert.

Det er en observant Marius Saunders, nyansatt nasjonalparkforvalter i MIdtre Nordland nasjonalparkstyre, som gjør oss oppmerksom på dette. Og han har sendt oss dette kartutsnittet som viser hvor den nye stien går, snart vil denne bli lagt inni databasen for Tur - og friluftsruter:

Kart Rago med sti inntegnet

Rundtur i Rago

Nedre innfallsport Rago

Nedre innfallsport ligger noen kilometer nedenfor den øvre, begge er i Nordfjord.

Øvre innfallsport til Rago

Lakshola er øvre innfallsport til Rago. Her er det også et fint servicebygg med toalett.