Sørfold kommune søker vikarer som kan ta renholdsoppdrag i forbindelse med sykdom, ferie og annet fravær, samt ved behov for ekstra renhold.

Det kan være aktuelt med både korttidsoppdrag og arbeid av litt lenger varighet. Opplæring med gjennomgang av rutiner for forsterket renhold og smittevernregler vil bli gitt.

Interesserte søkere bes henvende seg snarest til renholdsleder Silje H. Hansen på telefon 99229138 eller e-post silje.h.hansen@sorfold.kommune.no