Sørfold kommune trenger tilkallingsvikarer blant annet til Sørfold eldresenter

Tilkallingsvikarer institusjonskjøkken.

Sørfold kommune trenger tilkallingsvikarer på kjøkkenet ved Sørfold Eldresenter.

Søknad bes sendt snarest per e-post til post@sorfold.kommune.no

eller med vanlig post til Sørfold kommune, Rådhuset, 8226 Straumen.

Nærmere opplysninger fås hos avdelingsleder Trine Lise Jensen, mob 91 18 66 24, e-post: tlj@sorfold.kommune.no

Tilkallingsvakter renhold

Det er behov for tilkallingsvikarer renhold ved diverse kommunale bygg. Nærmere opplysninger fås hos renholdsleder Annelise Nilsen,
tlf. 906 63 360.

Tilkallingsvikarer til folkebad og ungdomshallen

Kommunen søker også tilkallingsvikarer til folkebad og ungdomshallen. Dette er en ukentlig aktivitet på torsdager i Sørfoldhallen, med folkebad i bassenget kl. 17.00-19.00 og påfølgende aktivitet for ungdom i hallen til kl. 21.30. Det er de samme ansatte som jobber med begge aktiviteter. Vi oppfordrer særlig menn til å søke.

NB! Alle som skal være badevakt må gjennomgå kurs i livredning, som planlegges avholdt i september.

Søknad sendes snarest som e-post til post@sorfold.kommune.no

Nærmere opplysninger fås hos folkehelsekoordinator Sylvi K. Brandsaæther, tlf. 907 27 655.