Bildet: Sørfold eldresenter på Straumen trenger tilkallingsvikarer.

Interesserte helsefagarbeidere og sykerpleiere bes ta snarlig kontakt med avdelingsleder Dianne Ramirez på telefon 911 86 624 eller e-post dianne.ramirez@sorfold.kommune.no