Sørfjorden

Sørfjorden, med Kobbelv vertshus, ny næringsvirksomhet og flotte turområder. Foto: Kjell Fredriksen.

Legger til rette for oppføring av boliger

Nyetableringer innen havbruk både i Elvkroken og Sørfjorden vil gi nye arbeidsplasser.  Dermed er det også behov for flere boliger.

 I kommunesenteret Straumen er det også mangel på ledige boliger.

Behovet for utleieboliger gjelder både boliger for enslige, og for familier.

Dette vil særlig gjelde de som av ulike årsaker ikke kan skaffe seg egen bolig.

Sørfold kommune vil legge til rette for oppføring av boliger ved frembud av tomteareal. Utleier må selv sørge for drift av boliger, samt administrasjon av utleie. 

Sørfold kommune vil kunne inngå tilvisningsavtale med utleier.

Gunstig finansiering gjenom Husbanken

For bransjeaktører som inngår avtale om tilvisning, kan Husbanken tilby finansiering med grunnlån opp til 85% av godkjente prosjektkostnader. Les mer om dette på Husbankens nettsider:

Hvorfor tilvisningsavtaler?

Aktuelle tilbydere bes ta kontakt med Sørfold kommune innen 1. juni 2017.

Kontaktperson: kommunalsjef teknisk/næring Kurt Hjelvik, tlf. 905 27 529 og e-post kph@sorfold.kommune.no

Havbruksnæringen satser

SalmoBreed Salten bygger landbasert anlegg for stamfisk og rognproduksjon i Sørfjorden. Les mer om dette:

Bygger anlegg til 350 millioner kroner

Marine Harvest er også i ferd med å etablere seg med landbasert stamfiskanlegg, dette legges til Elvkroken industriområde.