Det foreligger ønske fra Mowi Seawater Norway AS om å få endret plassering av fôrflåten med bakgrunn i at de ønsker å få rettere fôrslanger ut fra flåten. Flåten plasseres også i en slik retning at det er en mer gunstig plassering med tanke på vind og bølger.

  • Søknad om akvakultur i Sørfold kommune i Nordland
  • Søker: Mowi Seawater Norway AS
  • Søknaden gjelder: Arealendring
  • Søkt størrelse: 5460 tonn MTB
  • Lokalitet: Kalvik
  • Koordinater: Midtpunkt anlegg N 67º30,791` Ø 15º34,259`
  • Midtpunkt fôringsflåte N 67º30,800` Ø 15º34,400`

Kontaktadresse: post@sorfold.kommune.no

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved Sørfold kommune. Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 8. september 2023.

Merknader kan sendes Sørfold kommune på skjemaet under her.

Saksnummer 2023/783.