To årlige frister

Sørfold kommune har opptak til barnehager to gang i året. Faste søknadsfrister er 1. mai  og 1. oktober.
 
Søknadsfrist 1. mai gjelder plass fra nytt barnehageår, som starter i uke 34, men det er  mulig å starte allerede i vår når det er ledige plasser.

Husk når du søker:

  • Sørfold har tre barnehager: Nordsia oppvekstsenter, Straumen barnehage og Løkta barnehage i Røsvik.
  • Du trenger barnets fødselsnummer for å søke
  • Du må velge hvilken barnehage du vil ha plass i som 1. prioritet, 2. prioritet osv.

Du søker elektronisk:

Søknad om ny eller endret barnehageplass

Har du spørsmål om søkerprosessen, vil du vite litt mer om den enkelte barnehage?
 
Da er du velkommen til å ringe styrerne:
 
  • Straumen barnehage v/ Liss-Mona Abrahamsen, tlf. 906 53 586
  • Løkta barnehage v/ Malin Eriksson, tlf. 971 94 239
  • Nordsia oppvekstsenter v/ Arne-Harry Nilsen, tlf. 468 16 341

Vedtekter barnehager
Søknad om redusert foreldrebetaling barnehage PDF document ODT document