Hvis ditt barn har plass i SFO dette skoleåret, gjelder plassen til barnet går ut av 4. klasse, eller til plassen sies opp skriftlig.

For søknad om ny eller endret plass i skoleåret 2022/2023 er det frist 1. mai.

Søknadsskjema SFO

De som ikke har brukt Visma før, må logge inn med bankID første gangen.

Se også:

Vedtekter for SFO

Informasjon om moderasjonsordning

Har du spørsmål om skolefritidsordningen?