Poser blir liggende igjen på bakken

Drøyt 40 personer hadde signert på innbyggerforslaget , og i brevet som fulgte med underskriftslisten sto det blant annet dette:

Vi ønsker at det blir satt opp søppelbokser beregnet til hundeposer rundt om i Straumen sentrum og mot Langstranda. Dette området er populært for oss som går tur med hundene, men det er ingen muligheter til å få kastet posene. Vi ser dessverre at det blir liggende poser igjen på bakken på grunn av manglende bokser og er sikker på at dette vil bedres hvis en slik løsning er til stede.

Mange kommuner har satt opp slike bokser og det ser ut som om det fungerer bra siden de blir flittig brukt.

For noen år siden kom det en henvendelse om samme sak fra Norsk Kennel klubb, og det ble også spilt inn som et ønske da kommunens forskrift om hundehold var på høring i 2019

søppeldunk hundeposer, Myre

Festet på gjerdet ved Myre aktivitetspark står det også en dunk.

Skoleklasse sørger for vedlikehold

Saken ble lagt fram for kommunestyret 15. desember 2022, og innbyggerforslaget ble enstemmig innvilget.

Da innkjøpsstoppen ble opphevet ved årets slutt ble tre dunker med tilhørende poser bestilt, og kulturkontoret  har inngått avtale med 6. klasse ved Straumen skole om tilsyn og tømming/skifte av poser. 

Som vederlag får klassen 5.000 kroner pr. år for oppdraget.

Det er søppeldunk for hundeposer på Prix-plassen

Den tredje søppeldunken for hundeposer er ved parkeringsplassen i sentrum, like ved bensinpumpene

Om innbyggerforslag:

Innbyggerforslag er hjemlet i kommuneloven, med følgende ordlyd:

§ 12-1.  Innbyggerne i kommunen eller fylkeskommunen kan fremme forslag som gjelder kommunens eller fylkeskommunenes virksomhet. Kommunestyret eller fylkestinget plikter selv å ta stilling til forslaget hvis minst to prosent av innbyggerne står bak det. Likevel er 300 underskrifter i kommunen eller 500 i fylket alltid tilstrekkelig.

Kommunestyret eller fylkestinget skal selv ta stilling til om det aktuelle forslaget gjelder kommunens eller fylkeskommunens virksomhet. Kommunestyret eller fylkestinget skal selv ta stilling til forslaget senest seks måneder etter at det er fremmet.

Denne tidsfristen gjelder ikke hvis forslaget blir henvist til behandling i forbindelse med en pågående plansak etter plan- og bygningsloven. Forslagsstillerne skal informeres om vedtak som treffes, og om tiltak som gjennomføres som følge av forslaget.

Det er et krav at de som skriver under er hjemmehørende i kommunen, men de trenger ikke å være over 18 år.