Bildet: Været kan vi ikke gjøre noe med, men det skal være rent og fint langs veiene til nasjonaldagen.

Søppelplukkingen skal utføres etter følgende opplegg:

  • Nordsida: 9,5 km vei, der tettstedene Mørsvik, Strøksnes og Elvkroken er prioritert.
  • Straumen: 7 km hovedveier (kommunale), sentrumsområdet og rundt offentlige bygg.
  • Røsvik: 4 km kommunale veier, opp til  kirkegård og rundt offentlige bygg.

Arbeidet må utføres før 17. mai. Pris pr. kilometer: 1000 kroner.

Interesserte, fortrinnsvis lag og foreninger, bes henvende seg til Sørfold kommune v/ servicekontoret innen 15. april 2019. Tlf. 75 68 50 00, eller e-post post@sorfold.kommune.no.