Bildet: Konfirmanter deltok i søppelplukking som en del av grønn måned i 2019.

Søppelplukkingen skal utføres etter følgende opplegg:

  • Nordsida: 9,5 km vei, der tettstedene Mørsvik, Strøksnes og Elvkroken er prioritert.
  • Straumen: 7 km hovedveier (kommunale), sentrumsområdet og rundt offentlige bygg.
  • Røsvik: 4 km kommunale veier, opp til  kirkegård og rundt offentlige bygg.

Pris pr. kilometer: 1000 kroner.

Interesserte, fortrinnsvis lag og foreninger, bes henvende seg innen 15. april 2020 til Sørfold kommune, servicekontoret på e-post post@sorfold.kommune.no.

Årets 17. mai vil sannsynligvis bli noe annerledes enn vanlig, her avventer vi sentrale retningslinjer. Men vi kan uansett sørge for at veier og områder viser seg fra sin beste side.