Søppelplukkingen skal utføres etter følgende opplegg:

  • Nordsida: 9,5 km vei, der tettstedene Mørsvik, Strøksnes og Elvkroken er prioritert.
  • Straumen: 7 km hovedveier (kommunale), sentrumsområdet og rundt offentlige bygg.
  • Røsvik: 4 km kommunale veier, opp til  kirkegård og rundt offentlige bygg.

Pris pr. kilometer: 1000 kroner.

Interesserte, fortrinnsvis lag og foreninger, bes henvende seg innen 2. mai 2023 til Sørfold kommune på e-post post@sorfold.kommune.no.