Søppelplukkingen skal utføres etter følgende opplegg:

  • Nordsida: 9,5 km vei, der tettstedene Mørsvik, Strøksnes og Elvkroken er prioritert.
  • Straumen: 7 km hovedveier (kommunale), sentrumsområdet og rundt offentlige bygg.
  • Røsvik: 4 km kommunale veier, opp til  kirkegård og rundt offentlige bygg.

Pris pr. kilometer: 1000 kroner.

Interesserte, fortrinnsvis lag og foreninger, bes henvende seg innen 3. mai 2021 til Sørfold kommune på e-post post@sorfold.kommune.no.

I skrivende stund vet vi ikke hvordan årets 17. mai blir, her avventer vi sentrale retningslinjer og lokal vurdering. Men vi kan uansett sørge for at veier og områder viser seg fra sin beste side.