Sørfolds arbeidsgruppe for kommunereformen

Dette er arbeidsgruppa som jobber med kommunereformen i Sørfold. Den  består av politikere, tillitsvalgte, representant for seniorrådet (ikke med på bildet), ungdomsrepresentanter og administrative ledere.

F.v. Jannike Moen, Turid J. Willumstad, Kolbjørn Mathisen, ordfører Lars Evjenth, Tor Eggesvik, Hanna Thuv, Kurt P. Hjelvik, Anne Lise Nordvik Arntzen, Vilde Sofie Nohr, varaordfører Anne Lise Evjen Lillegård og rådmann Ørjan Higraff.

Prosess i alle kommuner

Dette er det første av flere folkemøter som vil bli avholdt som ledd i utredningen av ny kommunestruktur.

 Alle landets kommuner berøres av kommunereformen, og både næringsliv og innbyggere involveres.

Rådgivende folkeavstemning i 2016

I Sørfold er det vedtatt at det skal holdes rådgivende folkeavstemning. Denne vil skje våren 2016, når utredningen har fått fram fakta om økonomi og annet som er viktige premisser for framtidig struktur.

–  Det ville ha vært helt feil å avholde folkeavstemning nå, siden vi ikke kjenner konsekvensene av den ene eller andre løsningen foreløpig, understreker ordfører Lars Evjenth.

Tre modeller skal utredes

Så langt har dette skjedd i Sørfold:

Det er bestemt at tre alternativer skal utredes:

  • Sørfold som egen kommune fortsatt
  • Indre Salten
  • Storkommunemodell Salten, der Bodø er med

Mandat for det videre arbeid ble vedtatt i kommunestyret 27. mai.

Les mer om kommunereformen og den lokale prosessen:

Kommunereformen

Opplegg for folkemøtet:

  • Ordfører Lars Evjenth innleder om bakgrunnen for kommunereformen
  • Mandat og framdrift for Sørfold kommune
  • Fylkesmannens rolle i prosessen v/ Robert Isaksen
  • Spørsmål og diskusjon – ordet fritt. Hva er viktig for deg som innbygger?

Alle er velkommen til Rådhussalen mandag 15. juni kl. 18.00.

Enkel servering.