Bildet: Rådmann Stig Arne Holtedahl viser fram to prosjekter som kommunen har lagt  betydelige næringsfondsmidler i : Klargjøring og tilrettelegging for nyetableringer på Langmoen næringsområde vest for Straumen, samt bredbåndsutbygging i distriktene.

Næringsfondet skal bidra til utvikling

Sørfold kommune har øremerkede midler til næringsutvikling. Kommunens næringsfond (kraftfond) er basert på  grunnkapital innbetalt av Statkraft i forbindelse med utbyggingen av Kobbelvvassdraget.

Vedtektene for fondet er vedtatt av kommunestyret.

Hvilke prosjekter vil få støtte fra næringsfondet i år? Dette vil bli klart i juni, og det er formannskapet som er næringsstyre.

Næringsfondet vil bli utlyst så snart søknadsrist for 2019 er fastsatt.

 Elektronisk søknadsskjema næringsfond.

  •  Næringsfondet skal fortrinnsvis benyttes til tiltak som kan fremme næringslivet og derigjennom trygge arbeidsplasser og bosetting i Sørfold kommune.
  • Tildelingen skjer i henhold til vedtekter for fondet og EØS-regelverket.
  • Næringssjef Gerd Bente Jakobsen kan gi nærmere opplysninger og veiledning i utfylling av søknadsskjemaet. Hun kan treffes på
    tlf. 75 68 50 00, mobil 905 06096 eller på E-post: gbj@sorfold.kommune.no
  • Midlene vil bli fordelt i formannskapet, som er næringsstyre. I år vil dette skje i juni.
  • Vedtekter næringsfond.