Alva Form

Håndverksbedriften Alva Form v/ Geir Anders Hætta Berg fikk støtte fra næringsfondet i 2016.

Støtte til flere typer næringsvirksomhet og prosjekter

Av andre prosjekter som ble innvilget næringsstøtte i fjor, kan nevnes utdanning av skippere og mannskap i Salten Veteranbåtlag.

Videre fikk Stig Johnsen tilskudd til brygge og båtnaust til fiskeutstyr på Strøksnes. Bedriften Alpeks Brostein Salten fikk også støtte.

Med dette lyses næringsfondet ut for 2017,  med søknadsfrist 17. mars 2017.

 NB! Du kan sende inn søknad elektronisk:

 Elektronisk søknadsskjema næringsfond.

 Dersom du heller vil benytte søknadsskjema i pdf som kan skrives i og lagres, finner du dette under 3. kulepunkt lenger ned her.

 • Næringsfondet skal fortrinnsvis benyttes til tiltak som kan fremme næringslivet og derigjennom trygge arbeidsplasser og bosetting i Sørfold kommune.
 • Tildelingen skjer i henhold til vedtekter for fondet og EØS-regelverket.
 • Eget søknadsskjema bør fortrinnsvis benyttes. Søknadsskjema næringsfond (pdf). NB! Du kan fylle ut og lagre skjemaet på din PC, og sende det som vedlegg på e-post til post@sorfold.kommune.no.
 • Søknadsskjema kan også fås ved henvendelse til kommunens servickeontor,
  tlf. 75 68 50 00.
 • Næringssjef Gerd Bente Jakobsen kan gi nærmere opplysninger og veiledning i utfylling av søknadsskjemaet. Hun kan treffes på tlf. 75 68 50 00, mobil 905 06096 eller på E-post: gbj@sorfold.kommune.no
 • Dersom du ønsker å sende inn skjema med vanlig post, er adressen: Sørfold kommune, 8226 Straumen.
 • Midlene vil bli fordelt i formannskapet, som er næringsstyre.
 • Det tas forbehold om endringer i retningslinjene for næringsfondet. Her er vedtektene som fortsatt gjelder:
 • Vedtekter næringsfond.