Sørfoldhallen

Ikke folkebad torsdag 2. mars

Blant annet skal en mengde lysrør skiftes ved hjelp av lift.

–  Vi beklager dette, men dette er det tidspunktet som rammer minst og som gjør at vedlikeholdet kan foregå uforstyrret over flere dager, forklarer idrettsleder Steinar Strand, som har sendt melding til alle de faste leietakerne og brukerne av hall og basseng.

Treningsrommet blir også stengt, grunnet vedlikehold av apparatene m.m.

–  Dette vil være et viktig bidrag til at Sørfold kommune som eier av bygget kan tilby et driftssikkert og godt anlegg til beste for alle, sier Strand.

Stengningen medfører også at det ikke blir folkebad torsdag 2. mars.